Władze

Zarząd Fundacji :

 

 

mgr inż. Norbert Kępczak
Prezes Zarządu Fundacji

n.kepczak@promovendi.pl

 

 

 

 

 

mgr inż. Agnieszka Firaza
Wiceprezes Zarządu Fundacji

a.firaza@promovendi.pl

 

 

 

 

 

mgr inż. Andrzej Graczyk
Sekretarz Zarządu Fundacji

a.garczyk@promovendi.pl

 

Rada Fundacji :

  • mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło – Przewodnicząca Rady Fundacji
  • dr inż. Aleksandra Perek-Długosz
  • dr inż. Jakub Świerczyński
  • mgr inż. Paulina Byczkowska- p.byczkowska@promovendi.pl
  • mgr Katarzyna Wachowska

Pełnomocnika ds promocji

mgr inż. Patrycja Florczuk-Kołomyja- p.florczuk@promovendi.pl