Fundacja PROMOVENDI

Działalność „Fundacji Promovendi” koncentruje się głównie na wspieraniu, inicjowaniu oraz promowaniu wszelkich przedsięwzięć zgodnych z jej celami statutowymi, współpracy z władzami lokalnymi i krajowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie realizacji celów Fundacji. Stawia sobie za zadanie również współpracę z ośrodkami naukowymi […]

Read more

Powołanie Fundacji PROMOVENDI

Pomysł powołania Fundacji Promovendi narodził się wśród grupy przyjaciół, którzy zauważyli silną potrzebę realizacji działań wspierających edukację, kulturę, naukę oraz rozwój różnych grup społecznych, co stało się głównym celem Fundacji. Fundacja Promovendi powstała 11 lipca 2016 r.

Read more
1 2 3 4