OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „NAUKA OKIEM MŁODEGO NAUKOWCA”

Konferencja organizowana z myślą o Tobie! Dlaczego? stawiamy na interdyscyplinarność, tematyką konferencji będą zagadnienia przedstawione przez Was; wydarzenie naukowe skierowane głównie do studentów, doktorantów i młodych naukowców; możliwość zaprezentowania prac badawczych jak również przeglądowych; dogodna forma prezentacji: wystąpienie ustne, prezentacja […]

Read more

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych. Od 2004 r. działamy po stronie obywateli. Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, […]

Read more

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów. (art. 209 ustawy z dnia 27 […]

Read more

Porozumienie Doktorantów Uczelni Rolniczych

Porozumienie Doktorantów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych to inicjatywa doktorantów uczelni rolniczych mająca na celu wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń. Główne cele PDUR to reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów, wymiana informacji i doświadczeń oraz podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi. Porozumienie zrzesza obecnie doktorantów […]

Read more

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych tworzą Samorządy Doktoranckie Polskich Uczelni Technicznych. Porozumienie zostało zawiązane 19 kwietnia 2008 roku z inicjatywy Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej. Obecnie zrzesza środowiska doktorantów 18 polskich uczelni technicznych. Na cyklicznych zjazdach dyskutowane są dobre praktyki oraz problemy, z jakimi stykają […]

Read more
1 2 3 4 5