Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów. (art. 209 ustawy z dnia 27 […]

Read more

Porozumienie Doktorantów Uczelni Rolniczych

Porozumienie Doktorantów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych to inicjatywa doktorantów uczelni rolniczych mająca na celu wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń. Główne cele PDUR to reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów, wymiana informacji i doświadczeń oraz podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi. Porozumienie zrzesza obecnie doktorantów […]

Read more

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych tworzą Samorządy Doktoranckie Polskich Uczelni Technicznych. Porozumienie zostało zawiązane 19 kwietnia 2008 roku z inicjatywy Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej. Obecnie zrzesza środowiska doktorantów 18 polskich uczelni technicznych. Na cyklicznych zjazdach dyskutowane są dobre praktyki oraz problemy, z jakimi stykają […]

Read more

KONFERENCJA WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU

Fundacja Promovendi ma zaszczyt zaprosić Państwa na premierową edycję konferencji „ Wiedza kluczem do sukcesu”, która odbędzie się 21 stycznia 2017 r. w Centrum Biznesowym Faktoria mieszczącym się przy ul Dowborczyków 25 w Łodzi. Konferencja będzie miała charakter ogólnopolski i […]

Read more
1 2 3 4 5 17