Konferencja Mała Wielka Nauka 2016

 

 bitmap

W dniach 09-10 grudnia 2016 r. odbyła się III edycja ogólnopolskiej Konferencji naukowej z cyklu Mała Wielka Nauka pt. „W labiryncie nauki”. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy z Samorządem Doktorantów Politechniki Łódzkiej oraz Samorządem Doktorantów Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. W Konferencji udział wzięło około 140 uczestników, którzy swoje wyniki badań naukowych przedstawili w formie około 80 komunikatów ustnych i  50 posterów. Tematyka Konferencji została podzielona na następujące panele: chemia i technologia chemiczna; biotechnologia i nauki chemiczne oraz nauki techniczne.

Najlepsza prezentacja oraz poster zostały przez Organizatorów nagrodzone, a także przyznano wyróżnienia w każdej sekcji tematycznej. Nagrodę za najlepszą prezentację otrzymała Pani Magdalena Oleksy (Politechnika Łódzka). Wyróżnienie za prezentację w panelu Chemia i Technologia Chemiczna otrzymała Pani Olga Sneka-Płatek (Politechnika Łódzka). W panelu Biotechnologia i Nauki Medyczne wyróżniona została prezentacja Pani Barbary Łasut (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), natomiast Pan Łukasz Szymański (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) otrzymał wyróżnienie za prezentację w sekcji Nauk Technicznych. Nagrodę za najlepszy poster otrzymała Pani Marta Kaźmierczak (Politechnika Łódzka). Wyróżnienie za poster w panelu Chemia i Technologia Chemiczna otrzymały Panie Klaudia Kwiatos oraz Malwina Jaszczak (Politechnika Łódzka). W panelu Biotechnologia i Nauki Medyczne wyróżniony został poster Pani Małgorzaty Bojczuk (Politechnika Łódzka), natomiast Pani Justyna Zygmuntowicz (Politechnika Warszawska) otrzymała wyróżnienie za poster w sekcji Nauk Technicznych.