Konferencja Wiedza kluczem do sukcesu

Dnia 21 stycznia 2017 r. w Centrum Biznesowym „Faktoria” odbyła się Ogólnopolska Konferencja naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu”. Konferencja ta była kierowana do młodych naukowców, zaczynając od studentów I i II stopnia studiów, poprzez doktorantów aż do osób, które uzyskały stopień doktora w ostatnich 3 latach. W Konferencji udział wzięło 40 osób z 15 ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Nagrodę za najlepszą prezentację w panelu Nauki humanistyczno-społeczne otrzymała Pani Anna Szymczak (Uniwersytet Łódzki). Najlepszym w panelu Nauki medyczne i biologiczne okazał się Pan Wojciech Wójcik (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Nagroda w panelu Nauki ścisłe i techniczne trafiła do Pani Magdaleny Balik (Politechnika Łódzka), natomiast za najlepszy poster nagrodę otrzymała Pani Karolina Zajdel (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN z Warszawy).

plakat_a4