Konferencja Wiedza kluczem do sukcesu

Konferencja Naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu ”

Jest to konferencja o charakterze ogólnopolskim i interdyscyplinarnym, skierowana przede wszystkim do młodych naukowców, zaczynając od studentów studiów I i II stopnia, poprzez doktorantów, aż do osób, które uzyskały stopień doktora w ciągu ostatnich 3 lat.

Wiedza to nic innego, jak informacje zdobywane poprzez doświadczenie, wzajemną komunikację i wyciąganie wniosków. Nasza inicjatywa ma na celu stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego. Ponadto ma na celu podkreślenie istotnej roli młodych badaczy w rozwoju polskiej nauki.

Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wysłuchać oraz zaprezentować swoje prace naukowe w trzech panelach tematycznych:

  • nauki ścisłe i techniczne,
  • nauki medyczne i biologiczne,
  • nauki humanistyczno-społeczne.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej przez Fundację Promovendi Konferencji Naukowej „Wiedza Kluczem do Sukcesu”, która odbędzie się 20 stycznia 2017 r. w Łodzi.

Dla uczestników organizatorzy przygotowali dwie dogodne formy prezentacji: wystąpienie ustne lub prezentacja posteru. Obie z możliwością zaprezentowania prac badawczych jak również przeglądowych. Nad merytoryką konferencji będzie czuwał Komitet Naukowy.

Nadesłane przez Państwa abstrakty zostaną opublikowane w postaci książki abstraktów z nadanym numerem ISBN. Istnieje również możliwość nadesłania artykułu naukowego, który zostanie opublikowany w postaci rozdziału w książce artykułów.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji. Najlepsze prezentacje i postery zostaną wyróżnione, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy, w tym również bezpłatne uczestnictwo w wybranych Konferencjach organizowanych przez Fundację Promovendi.

Zapraszamy do rejestracji

REJESTRACJA

TERMINY:

Rejestracja do 15.12.2017 r.,

Nadsyłanie abstraktów do 20.12.2017 r. (UWAGA !!! Abstrakty wysyłane za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej).

Nadsyłanie tekstów do monografii do 20.12.2017 r.

Opłata konferencyjna do 20.12.2017 r.

FORMULARZ WYSYŁANIA ABSTRAKTÓW