Wiedza Kluczem do Sukcesu Promovendi

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu” 20.01.2018 Łodź

Fundacja Promovendi ma zaszczyt zaprosić Państwa na II edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wiedza Kluczem do Sukcesu”, która odbędzie się 20 stycznia 2018 r. w Centrum Biznesowym Faktoria mieszczącym się przy ul. Dowborczyków 25 w Łodzi.

Konferencja będzie miała charakter ogólnopolski i interdyscyplinarny, kierowana jest do młodych naukowców, zaczynając od studentów I i II stopnia studiów, poprzez doktorantów aż do osób, które uzyskały stopień doktora w ostatnich 3 latach.

Wiedza to nic innego, jak informacje zdobywane poprzez doświadczenie, wzajemną komunikację i wyciąganie wniosków. Nasza inicjatywa ma na celu stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego. Ponadto ma na celu podkreślenie istotnej roli młodych badaczy w rozwoju polskiej nauki.

W Konferencji możliwe będą dwa rodzaje uczestnictwa: bierne lub czynne, przy czym uczestnictwo czynny daje możliwość wyboru prezentacji ustnej lub formy posterowej. Przewidziane jest także wydanie Książki Abstraktów oraz Książki Artykułów konferencyjnych z nadanymi numerami ISBN.

Nad merytoryką Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wiedza Kluczem do Sukcesu” czuwać będzie Komitet Naukowy zrzeszający doktorów i samodzielnych pracowników naukowych z różnych polskich Uczelni oraz przedstawicieli przemysłu.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konferencji.

Rejestracja do 15 grudnia 2017 r. 

Opłata konferencyjna: od 199 zł (w cenie: materiały konferencyjne, obiad oraz poczęstunek podczas przerw w obradach).

Regulamin Konferencji Wiedza Kluczem do Sukcesu – 20.01.2018 Łódź

Formularz wysyłania abstraktów na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wiedza Kluczem do Sukcesu”

Formatki do pobrania: